rodinný dům v Opavě - Kylešovicích

projekt 2007-2008

realizace2009-2011

Parcela je situována na západním okraji předměstské části Opavy v Kylešovicích. Okolní zástavba má vesnický charakter, domky jsou drobné, v bezprostředním sousedství se nachází kolonie řadových domků z třicátých let známá jako Berlin. Toto území v nedávné minulosti tvořilo dno rozlehlého rybníka, na západě je vymezeno bývalou hrází, po které v současnosti vede silnice spojující Kylešovice s Opavou. Za touto hrází se dle vodohospodářské mapy rozlévá řeka Hvozdnice. Podél hráze je dle územně plánovací dokumentace ponechán pás ochranné a veřejné zeleně. V tomto pásu by bylo vhodné vybudovat chodník pro pěší a stezku pro cyklisty, která by přiváděla obyvatele z centra města okolo nových předměstských čtvrtí s rodinnou zástavbou až k nedaleké řece Moravici jako nástupu do rekreační zóny Nízkého Jeseníku.

Parcela má tvar protáhlého obdélníka s delší stranou orientovanou přibližně severo-jižním směrem. Příjezdová komunikace tvoří severní hranici pozemku. Z tvaru a orientace pozemku ke světovým stranám vychází základní koncept navrženého rodinného domu. Podél východního okraje pozemku je navržen dvoupodlažní hranolový objem, který zahrnuje všechny obytné místnosti. K západnímu okraji je navržen jednopodlažní objekt garáže a technického zázemí. Obě hmoty jsou spojeny či spíše kompozičně rozděleny vstupním traktem. Tento nástupní lineární chodník prochází domem a pokračuje jako terasa, vede kolem bazénu a končí na jižním konci u částečně zapuštěného posezení s grilem. Půdorysný tvar domu vytváří příhodné podmínky pro odpočinek. Vzniká tak atrium orientované jihozápadním směrem. Z východní strany je dům minimálně vzdálen od sousední parcely. Tato stěna, ve které téměř nejsou okenní otvory, tak může být vnímána jako vizuální bariéra. Při západní hranici pozemku je navrženo kryté pergolové stání pro automobil, v jehož zadní části je uzavřený sklad zahradní techniky a jízdních kol.

Dispoziční řešení

Dům je obýván pětičlennou rodinou. V přízemí ze zádveří je přístupna místnost, která slouží jako pracovna majitele a příležitostně pro hosty. Spolu s hygienickým zázemím tvoří samostatnou buňku. Ze zádveří je rovněž vstup do technické části domu. Z chodby s regály pro uskladnění potravin je přístupna garáž a technická místnost. Komora pro skladování potravin je podsklepena. Hlavní obytný prostor tvoří kuchyň propojená s jídelnou a navazující obývací pokoj, který je oddělen posuvnou příčkou. Tento prostor je velkoryse propojen do venkovního poloatria. Schodiště do patra s integrovanou knihovnou rozděluje na část rodičů a dětí, mezi nimiž je navržena společná koupelna. Každé ze tří dětí má k dispozici svůj vlastní prostor, přičemž dvě menší mají pokoje rozděleny pouze posuvnou příčkou. Z prosklené chodby je přístupna terasa.