rekonverze administrativní budovy na bytový dům v Opavě

projekt / 2019-2023