rekonstrukce rodinného domu ve Štáblovicích

projekt / 2017-2018

realizace / 2018-2019

Stavba je zasazena do rovinatého terénu, umístěna je dle původního řešení samotné stavby. Jedná se o vesnickou zástavbu bez specifických regulativů. Stavba je obdélníkového půdorysného tvaru s rozšířením v severní straně se sedlovou střechou (hřeben na ose sever - jih). Architektonické řešení reflektuje původní podobu objektu, formálně jej respektuje, je však uzpůsoben dnešním potřebám jeho budoucích obyvatel.

Už ze zadání investora vychází fakt, že "společenská zóna" objektu je umístěna do jižní části původního objektu, jejíž obal zůstal zachován. Ve zbývající části objektu byl umístěn vstup, garáž, technické zázemí, pracovna, pokoj hostů, a koupelna s wc. Ve 2.NP má být klidová zóna, tedy ložnice rodičů se šatnou a koupelnou a pokoje dětí se svou koupelnou, umístěné na severním konci obektu, každé obsloužené vlastním schodištěm.

Koncept samotný reflektuje charakter původní vesnické zástavby v obci, která je již výrazně pozměněna. Původní objekt se dá považovat za zástupce zachovalých objektů v obci. Návrh zachoval podélnost objektu, souběžnou s cestou a protékajícím potokem. Nová dostavba severní části plně respektuje a svým způsobem vyzdvihuje původní zachovávanou jižní část objektu tak, aby vynikla. Sama je svou zastavěnou plochou téměř totožná se zastavěnou plochou původního objektu s jediným rozdílem, že se na západní straně zejména z kapacitních, ale také kompozičních důvodů rozšiřuje na úroveň střešního okapu. Dostavba je materiálově řešena velmi minimalisticky, tedy tak, že je celá obložena latěmi ze sibiřského modřínu, a to nejen fasáda, ale také střecha. Okna ze schodiště a koupelny jsou za laťováním skryty. V nové části východní fasády je jako okenní plocha výrazný pouze jediný prvek – z ulice nenápadný vstup do objektu a naproti tomu na východní stranu, tedy směrem do zahrady výrazně větší a soudobé otevření objektu do zahrady. Naproti vstupu, vedle kuchyně je v závětří kryté posezení. Společenská zóna je členěna na kuchyň se sníženým podhledem, tvořícím odpočinkovou galerii objektu a jídelnu s obývacím pokojem v převýšené části objektu, čimž vzniká podstatná vertikální komunikace objektu. Původní schodiště do 2.NP bylo zrekonstruováno a zachováno za účelem rychlého přístupu do ložnice v 2.NP. Po celé severní štítové zdi, která zůstane z původního zdiva a neomítnuta, je celoplošná knihovna. Na vstup přímo navazuje šatna s botníkem jako samostatná místnost. Cestou od vstupu směrem na sever jsou umístěny po levé straně koupelna a schodiště a po pravé straně pracovna a pokoj pro hosty. Za garáží směrem na východ je technické zázemí, zajišťující dostatečný prostor pro rekuperační jednotku, tepelné čerpadlo, do budoucna i možnou filtraci bazénu apod., také pracovní linka s pračkou a sušičkou, dřez atd. a v poslední místnosti směrem na východ je sklad zahradního nábytku a náčiní a sportovního vybavení. Ve 2.NP jsou na severní straně dva dětské pokoje se svou vlastní koupelnou, přístupnou ze schodišťového předprostoru a v centru dispozice část rodičů s prostornou šatnou, ložnicí a vlastní navazující koupelnou.

Celý objekt intenzivně navazuje na zahradu, kde jsou vzhledem k terénu umístěny tři úrovně teras, navazujících na společenskou zónu a na kryté posezení ve vstupním krčku.