přestavba rodinného domu v Mokrých Lazcích

projekt / 2017

realizace / 2018-2019

Původní objekt, postavený cca před dvaceti let před rekonstrukcí, byl o půdorysném tvaru písmene "L" Druhé nadzemní podlaží bylo tvořeno jako podkroví, taktéž ve tvaru písmene "L". Řešení nového objektu zachovává bariéru ze severovýchodní strany od ulice, ubírá hmotu objektu směrem do zahrady. Na straně druhé je objekt rozšířen v 1.NP hlavně směrem západním.

Ze zadání investora vychází fakt, původní objekt, ačkoliv nedávno postavený, má být zcela zásadním způsobem přestavěn a odpovídat současným životním nárokům investora. Součástí bylo také zvýšení investorových nároků na kvalitu konstrukčního, estetického i funkčního charakteru stavby.

Ve své podstatě zůstal objekt původně tradičního vzhledu ve svém základním uspořádání nezměněn, ale byly mu přistavěny nové části. Konkrétně se v 1.NP jedná o zvětšení obývacího pokoje, zvětšení zimní zahrady a přistavění ložnice/pracovny. V exteriéru je realizováno rozsáhlé stínění směrem na severozápad, které navazuje na přistavěnou část.

Ve 2.NP buyla zásadně přehodnocena dispozice. Díky faktu, že se jednopodlažní objekt s obytným podkrovím přestavěl na dvoupodlažní objekt s nízkou valbovou střechou, je dispozice lépe využita a zmenšení plochy 2.NP není handicapem. Na severovýchodní straně jsou dětské ložnice s možností variability dělení prostoru v průběhu růstu dětí, koupelna je umístěna podél východní fasády a přístupná ze schodišťové haly, která se oproti původní podstatně zmenšla a propojila se s 1.NP rozebráním části stropu nad nástupem na schodiště v 1.NP. Ze schodišťové haly ve 2.NP je přístupná také ložnice s rozlehlou šatnou. Z ložnice je možný vstup na terasu, vzniklou realizací vegetační střechy.

Z architektonického hlediska má objekt působit spíše jako novostavba moderního domu s výraznými tradičními aspekty. Výrazná zimní zahrada na jihozápadní straně objektu přispěje k dotváření tepelného klimatu v objektu a zároveň zásadně propojí objekt se zahradou. Z filosofického hlediska, jelikož střecha nad 1.NP zabírá značnou část plochy zahrady, bude tato plocha, jíž byla funkce zeleně odňata, opatřena vegetační střechou a vytvoří tak střešní krajinu. Taková plocha proto o svou funkci ozelenění nepřijde.

Návrh objektu je do značné míry důkazem toho, že i typová výstavba má potenciál možnosti přestaveb na současné technologie a provozní a estetické nároky uživatelů.

Přestavba byla realizována se značným důrazem na hospodárnost, a to jak v průběhu výstavby, tak při uvedení stavby do provozu. To zejména proto, že morální životnost původního objektu a jeho materiálů nebyla zdaleka u konce. Většina původních materiálů a konstrukcí byla proto použita pro jiné stavby a byl tak naplněn princip upcaklace.