hasičská zbrojnice v Klimkovicích

studie / 2021

Stávající hasičská zbrojnice je umístěna v intravilánu obce Klimkovice, v zastavěném a stabilizovaném území. Nejenže plní již historicky a dlouhodobě svou funkci, ale je také výrazem jakéhosi městsjého typu, ve vnímání charakteru budov možná až archetypu. Objekt je patrný nejen ze svého blízkého okolí, ale díky svému osazení v urbanizovaném mírném svahu také ze středně vzdálených horizontů a významních míst, jako jsou kostel Sv. Kateřiny, kino, náměstí, zámek s městským úřadem, hlavní příjezdová komunikace. Ze strany od ulice a od křižovatky budí objekt charakter městské stavby, cestou pěším propojením od náměstí z východní strany se stává na horizontu součástí soudomí, které završuje svou horizontálou.

Novostavba, která vznikne po odstranění původního objektu z důvodu konce jeho morální i materiálové životnosti, stí veškeré výše popsané parametry. Objekt je umístěn obdobně, avšak je posunut severně od zástavby a na jižní straně objektu tak vznikne zatravněná vsakovací parkovací plocha. 2.NP objektu je výrazně horizontální prvek, který svým objemem vstupuje právě do nároží a tvpří jakési městské vyvrcholení kompozice. Ze strany pěšího propojení od náměstí naopak 1.PP a 1.NP působí nenápadně a pouze jako jakási podsada. Teprve 2.NP z této strany působí jako ucelená stavba a jakési "začištění" horizontu. Vrcholem celé kompozice je při cestě věž na sušení hadic, který je ze dvou stran prosklená, na skle je oboustranně vyleptán patron, sv. Florián.

Objekt je koncipován dispozičně na jakési formě jednoduchého raumplanu. Ten je určen převýšenými garážemi pro hasičská auta a svažitostí terénu. Mimo to i potřebou umístit zcela nezávisle, s vlastním a nejlépe bezberiérovým vstupem městskou policii a zasedací místnost krizového štábu. Vzniklá kompozice umožňuje samostatný a bezbariérový vstup do zasedacích prostor krizového štábu, které mají mj. vlastní sociální zázemí a provozní propojení do prostor pro hasičskou jednotku ve 2.NP

Prosotry pro hasičskou jednotku ve 2.NP jsou koncipovány variabilně a na míru hasičské zbrojnici. V případě eventuálního přechodu jednotky na POII lzde drobnými úpravami nestatického charakteru dosáhnout potřebných parametrů prostorů.

V nárožním akcentu pozemku bude realizována veřejná zeleň, předpokládá se umístění retenčních nádrží v zemi pod zatravněnou plochou a vzniklým schodovitým útvarem v terénu, připomínajícím amfiteátr.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Novostavba je řešena jako zděná stavba s vnější strukturovanou omítkou. Založení stavby podléhá podmínkám, vycházejícím z geologického průzkumu v navazující výkonové fázi. Věž je z monolitického pohledového betonu.

2.NP objektu je samostatná konstrukce dřevostavby na nosné podlahové ŽB desce, umožňující dimenzování nezávislé na spodních podlažích. Objekt je tak možno v 2.NP vykonzolovat oběma směry. Pro dřevostavbu se počítá s využitím LLD (lepeného lamelového dřeva) s povrchovou úpravou z tenkovrstvé světlé lazury. Spoje budou z oceli v jednotném odstínu RAL se zbylými částmi objektu. Jedná se o kompletní difúzně otevřenou konstrukční skladbu, která jednoznačně zajistí trvanlivost a kvalitu navržených konstrukcí. Interiér 2.NP bude z poholedového palubkového záklopu, LLD konstrukce zdí a stropu budou v celém interiéru přiznané.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Fasády objektu jsou voleny z trvanlivých a bezúdržbových materiálů, taktéž materiály v interiéru. Střechy jsou opatřeny vegetační vrstvou z extenzivního substrátu, zajišťujícími vhodné hospodaření s dešťovými vodami a přiměřené odclonění objektu v obdobích letních veder.