Studio ROAD2, založené architekty Petrem Stanjurou a Zuzanou Mateiciucovou v Opavě, se věnuje komplexní projekční činnosti i realizaci staveb v oblasti rodinných a bytových domů, školských, kulturních, administrativních i komerčních objektů. Zpracováváme taktéž územní studie.

 

Studio ROAD2 působí v oblasti novostaveb, rekonstrukcí a interiérů v rámci celé České Republiky, zejména Severní Moravy. Vedle projekční činnosti také realizujeme některé z navržených staveb, individuální interiéry a sériové i individuální prvky interiérového mobiliáře.

 

Součástí týmu jsou specialisté z různých odvětví projekce i realizace staveb a produktů.

 

Jazyková vybavenost: čeština, polština, angličtina, němčina, francouzština, italština.

 

 

 

 

Ing. arch. Zuzana

Stanjurová Mateiciucová

 

autorizovaný architekt

*1986

Studio Road2

Ing. arch. Petr Stanjura

 

autorizovaný architekt

*1973