Ateliér ve funguje od roku 2007. Byl založen v Opavě architekty Zuzanou Mateiciucovou a Petrem Stanjurou. Věnujeme se širokému spektru tvůrčí činnosti a zakázek. Každé nové zadání je pro nás výzvou k nalézání po všech stránkách kvalitního řešení, tedy funkčního, estetického i uživatelsky komfortního. 
Navrhli jsme (a ve většině dovedli k realizaci) řadu rodinných domů, vil a vilek, bytové domy, zdravotnická zařízení, veřejná WC, domy s pečovatelskou službou, kanceláře, galerii, galerijní expozice, a mnoho dalších staveb, jejich interiérů i okolí. Také náměstí a náměstíčka, grafické koncepty a řešení.
Rádi na každém zadání pracujeme od prvotní myšlenky až k jeho realizaci a uvedení do provozu.
V současné době sídlíme v centru Ostravy, hlavní akční radius máme na Moravě a ve Slezsku avšak zadání ve větších vzdálenostech jsou pro nás samozřejmá.
Ateliér je v současné době veden Zuzanou Stanjurovou Mateiciucovou. Petr Stanjura, druhý ze dvou duchovních "rodičů", je v tuto chvíli vedoucím odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opava.
 
An atelier ROAD2 architects was established in Opava in 2007 by architects Zuzana Mateiciucová and Petr Stanjura. We work in a wide spectrum of creative works. For us each new project is a challenge to find the best solution - high quality, functional aesthetic and user-comfortable.
We have projected and built familly houses and villas, appartment houses, hospitals, senior´s houses, offices, gallery and exhibition concepts and many other objects and their interiors and exteriors. Also urban concepts and graphical solutions.
We like to work with every project from the first idea to it´s final. 
Nowdays our athelier is in the center of Ostrava. We mostly work on projects in Moravia, Silesia, but we are used to work on projects everythere.
An atelier is now directed by Zuzana Stanjurová Mateiciucová. The other "parrent" Petr Stanjura became a main city architect in a town hall of the city Opava.

 

Ing. arch. Zuzana

Stanjurová Mateiciucová

 

autorizovaný architekt

*1986

Studio Road2

Ing. arch. Petr Stanjura

 

autorizovaný architekt

*1973